O LOKALITE

Bývajte
v harmónii
s prírodou

Projekt Lél Park sa nachádza pri Veľkolélskom ostrove, neďaleko obce Zlatná na Ostrove. Tá je od Komárna vzdialená približne 15 kilometrov. Už za niekoľko minút sa tak dostanete do mesta, alebo na nový most cez rieku Dunaj, ktorý bude napojený na diaľnicu M1 v Maďarsku a obchvatom na cestu 1. triedy, ktorá vedie cez Nové Zámky a Nitru až do Žiliny.

Veľký Lél je pomenovaný po staromaďarskom vodcovi Lél. Ten sa v tejto oblasti usídlil so svojím ľudom pred vyše 1000 rokmi. Veľkolélsky ostrov je súčasťou chráneného krajinného územia Dunajské luhy, kde nedávno prebehla revitalizácia prostredia. Odstránili sa hrádze, ktoré boli postavené pre potreby Vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros. Do vysychajúceho Veľkolélskeho ramena tak začala opäť prúdiť voda, ktorá vytvorila samotný ostrov. Ten síce takmer zanikol, no ako jeden z posledných dunajských ostrovov sa ho podarilo zachrániť a s ním aj tunajšiu jedinečnú prírodu.

Traduje sa, že táto oblasť bola kráľovstvom víl. Práve toto panenské prostredie inšpirovalo filmárov, ktorí tu v roku 1986 nakrútili slovenskú rozprávku Mahuliena, zlatá panna. Aj preto tu v roku 2015 vyrástol peší Mahulienin most, ktorý krstil slovenský herec Ady Hajdu. Most vedie ponad rameno na ostrov a je dlhý 45 metrov.

Ostrov je cenným svedkom toho, ako vyzerala príroda pred desiatkami či stovkami rokov. Žije tu viacero chránených druhov zvierat, najmä cenné druhy vtáctva. Vďaka práci ochranárov sa na ostrove zachovalo aj viacero veľmi starých stromov. Oblasť vyhlásili za chránenú v roku 1974.

Okrem toho sa v blízkosti ostrova nachádza aj ekologická farma, ktorú vyhľadávajú najmä agroturisti. Voľne sa tu pasie hovädzí dobytok, kozy, kone a mnohé ďalšie domáce a hospodárske zvieratá.


Kontaktujte nás